Henkilö- ja palvelussuhdetietojen hallinta (F ESS)

Missä organisaatiosi henkilötietojen ylläpito ja uusien työsopimuksien laatiminen hoidetaan?
Kuinka moni näiden tietojen syöttämiseen ja ylläpitoon osallistuu?
Voisiko työt jakaa organisaatiossa toisella tavalla ja näin vapauttaa aikaa muille tuottavammille tehtäville?

Personec F ESS 7

Palvelusuhteen elinkaaren hallinta on helppoa ja yksinkertaista kun se tehdään keskitetysti yhdessä paikassa aina uuden palvelussuhteen aloittamisesta sen päättämiseen asti. Järjestelmä toimii myös organisaatiotietojen pääjärjestelmänä. Henkilö- ja sopimustietojen hallinta voidaan hajauttaa organisaatiossa sinne, missä tieto syntyy ja siinä laajuudessa kuin tarpeelliseksi ja hyödylliseksi katsotaan.

Henkilö- ja sopimustiedot tallennetaan vain kerran ja yhteen paikkaan, mistä ne integroituvat organisaation muihin järjestelmiin.

Personec F ESS -itsepalvelu integroituu reaaliaikaisesti Personec F palkanlaskentaan.

  Keskeinen sisältö

  • Palvelussuhteen elinkaaren hallinta
  • Uudet palvelusuhteet
  • Palvelussuhdemuutokset
  • Palvelussuhteen päättyminen ja uudelleenpalkkaus
  • Henkilötietojen hallinta
  • Pääsy henkilötietojen katseluun ja ylläpitoon
  • Organisaation sisäisten osoitetietojen hallinta
  • Pääjärjestelmä kaikelle henkilöstöhallintoon ja organisaatioon liittyvälle tiedolle
  • Hyväksymisketjujen hallinta
  • Käyttöoikeuksien ja katseluoikeuksien hallinta
  • Työntekijöiden liittäminen organisaatioon
  • Organisaatiomuutosten keskitetty hallinta
  • Simuloi ja keskustelee uudenlaisista organisaatiomalleista

  Hyödyt

  • Tiedon oikeellisuuden ja oikea-aikaisuuden varmistaminen
  • Vähemmän ylläpitotyötä
  • Vähemmän integraatioita – pääjärjestelmän tietojen suora integroituminen muihin järjestelmiin
  • Henkilö- ja sopimusmuutosten hajauttaminen laajemmalle organisaatioon
  • Palvelussuhteen elinkaaren hallitseminen
  • Yksinkertaistaa organisaatiomuutokset ja hyväksymisketjun muutokset