Osaamisen johtaminen

Mitä tapahtuu, kun organisaation koko puoliintuu? Minkälaista osaamista katoaa tai siirtyy toisiin yksiköihin?

osaamisen johtaminen

Tulevaisuus on täynnä haasteita, ja on selvää, että uusia osaajia ei saada hetkessä korvaamaan mahdollisia osaamisvajeita. Varautuminen tulevaan on varmasti viisautta. 

Hyvän järjestelmän avulla voit ennakoida muutoksia ja toimia oikein jo ennen uusien rakenteiden toteutumista.

Työluvat, sertifikaatit, pätevyydet, kelpuutukset, kaikki vaikuttavat siihen miten hyvin ja vaatimusten mukaisesti organisaatio pystyy toimimaan eri tilanteissa.

Osaamisen johtamisen avulla suunnitellaan, ylläpidetään ja kehitetään organisaation keskeisiä tietoja ja taitoja.

  Keskeinen sisältö

  • Henkilöstön osaamisen ylläpito
  • Osaamisprofiilit eri rooleille ja tehtäville
  • Avainosaamisten hallinta
  • Tehtävien ja niihin liittyvien osaamisten määrittely järjestelmään
  • GAP-analyysit

  Hyödyt

  • Tukee osaamisen johtamiseen ja kehittämiseen liittyvää työtä
  • Tieto ja ymmärrys avainosaamisista lisääntyy
  • Osaamisen löytäminen helpottuu
  • Tukee osaamisen kehittämistä
  • Pätevyyksien hallinta parantuu
  • Kurssien ja koulutusten verohyödyn toteuttaminen