Tavoitteiden ja suoritusten johtaminen

Muutoksen tuulet puhaltavat ja ne vaikuttavat myös organisaatioiden tavoitteisiin ja niiden toteutumisiin. Tiedätkö mitkä tulevat olemaan teidän organisaation tavoitteet ensi- ja seuraavana vuonna? Olisi varmasti järkevää ja hyödyllistä miettiä ja kirjata asioita niin, että muutosten myllerryksessä asioiden ja tekemisen fokus ei häviä.

suorituksen johtaminen

Nyt jos koskaan on otollinen hetki hyödyntää sähköisiä ratkaisuja haasteiden hallitsemiseksi.

Aditro Performin avulla sähköistetään organisaation tavoitteiden ja suorituksen johtamisen prosessit.

Kehityskeskustelujen valmistelu, pitäminen ja dokumentointi sähköisine allekirjoituksineen tuo helpotusta sekä esimiehelle että työntekijälle. 

Suorituksen johtamisen työkalun avulla tuetaan henkilöstötyötä eri mittakaavassa kuin perinteisempiä työkaluja käyttäen on totuttu. Strategiset tavoitteet saadaan helpommin vietyä käytäntöön kun tiimikohtaiset tavoitteet sekä henkilökohtaiset kehityssuunnitelmat kulkevat käsikädessä.

Johto ja esimiehet pääsevät seuraamaan strategisten tavoitteiden ja kehityssuunnitelmien toteutumista haluamallaan syklillä. Työntekijöiden näkökulmasta tavoitteiden asettamisesta ja niiden saavuttamisen seurannasta tulee sujuvampaa. Sekä esimiehet että työntekijät näkevät selkeästi, mitkä tavoitteet ovat kaikille yhteisiä ja mitkä henkilökohtaisia.

  Keskeinen sisältö

  • Henkilöstöhallinnon muokkaama suorituksen johtamisen prosessi sähköisine allekirjoituksineen organisaation tarpeiden mukaisesti
  • Strategisten tavoitteiden asettaminen eri organisaatiotasoille
  • Toimenpiteiden kiinnittäminen tavoitteille
  • Tavoitteiden toteutumisen seuranta ja suoritusten arviointi
  • Kehityskeskustelujen hallinnointi ja dokumentointi
  • Visuaaliset ja graafiset raportointitoiminnallisuudet mm. tavoitepuu

  Hyödyt

  • Yksiköiden ja työntekijöiden tavoitteet voidaan kiinnittää organisaation strategisiin tavoitteisiin
  • Liiketoimintatavoitteet voidaan linkittää organisaation eri tasoille ja seurata niiden edistymistä
  • Esimiesten ja työntekijöiden ajankäytön suuntaaminen organisaation kannalta merkittävien tavoitteiden saavuttamiseen helpottuu
  • Kehityskeskustelujen valmistelu, pitäminen ja dokumentointi sähköisine allekirjoituksineen on tehokasta
  • Jatkuva tavoitteiden etenemisen seuranta ja dialogi esimiesten ja työntekijöiden välillä on helppoa eikä aiheuta ylimääräistä hallinnollista työtä
  • HR voi muokata työkaluun organisaatiolle sopivan suorituksen johtamisen prosessin, asettaa haluamiaan kysymyksiä ja seurata raporttien avulla tavoitteiden ja kehityskeskustelujen etenemistä suoraan järjestelmästä
  • Seurantatiedot näkyvät esimiehille ja HR:lle erilaisten työpöytien sekä raportoinnin avulla