Arkistointi

  • Arkistossa säilytetään laskut, tositteet ja muut kirjanpidon viralliset dokumentit sähköisessä ja kirjanpitolain mukaisesti alkuperäisessä muodossa
  • Arkistoitava aineisto sisältää mm. virallisia raportteja, käyttäjän omia raportteja sekä erilaisia tapahtumia liitteineen
  • Pitkäaikaistaltiointiin tarkoitetut ratkaisut (esim. dvd) ovat liitettävissä ja hyödynnettävissä arkistoitua aineistoa käsiteltäessä

Hyödyt

  • Arkistoinnin tietojen luotettava säilyvyys ja helppo saatavuus
  • Arkiston tietojen hyödyntämiseen monipuoliset haut
  • Arkistointi tukee organisaation eri prosesseja: myyntireskontra-, ostoreskontra-, rahaliikenne-, käyttöomaisuus-, matkustus-, palkkahallinto-, kirjanpito-, laskenta- ja tilinpäätösprosessia
  • Ratkaisu ei ole sidottu mihinkään tiettyyn tallennusmediaan