Käyttöomaisuuskirjanpito

  • Käyttöomaisuuden hallinta
  • Poistolaskenta
  • Budjetointi ja seuranta

Hyödyt

  • Toimii pääkirjanpidon yhteydessä, järjestelmäriippumaton
  • Rekisterien ja tositteiden reaaliaikainen päivitys kirjanpidosta
  • Sekä irtaimen että poistettavan omaisuuden seuranta
  • Viivakoodeilla esinekohtainen seuranta
  • Hyödyke- ja tilikohtainen verolaskenta, suunnitelmapoisto hyödykkeittäin
  • Poistojen kirjaukset pääkirjanpitoon ja laskentaan
  • Budjetoinnin tuki ja simuloinnit