Kirjanpito ja tilinpäätös

 • Ulkoinen ja sisäinen laskenta
 • Alv-laskenta, kirjaukset, verotilikäsittely ja sähköiset tilitykset verottajalle
 • Laskenta ja seuranta organisaation haluamalla tarkkuudella ja tekijöillä
 • Projektien jälkilaskenta
 • Tilinpäätös ja konsernitilinpäätös
 • Sidosryhmäraportointi ja tilitykset

Hyödyt

 • Moniorganisaatioympäristö, joka mahdollistaa konserniyhdistelyn, -raportoinnin ja suoraeliminoinnit
 • Hajautettu tositteiden käsittely, kierrätys, hyväksyminen, liitteiden liitäntä jne.
 • Jaksotuksilla tulojen ja kustannusten kohdistus halutuille kausille/tilivuosille
 • Automaattikirjauksilla laskennalliset erät
 • Kustannusten ja tuottojen vyörytys esim. muille kustannuspaikoille
 • Monipuoliset raportointiominaisuudet -porautuminen alkuperäiselle tositteelle ja laskulle
 • Lakisääteisen kirjanpitoaineiston ja muun raportoinnin sähköinen arkistointi