Raportointi

 • Yksi integroitu kokonaisuus, josta saadaan päätöksentekoa tukevia tietoja keskitetysti
 • Raportoinnin tarkastelunäkökulmat ja –tasot määritellään vastaamaan kunkin organisaation omia raportointi- ja seurantatarpeita
 • Mahdollistaa informaation jakelun organisaatiossa useilla eri tavoilla
 • Mahdollisuus laajentaa kattamaan myös muita kuin talouslukuja esim. henkilö- ja palkkahallinnon tietoja

Hyödyt

 • Satoja valmiita raportteja esim. pääkirja, päiväkirja, reskontralistat,
 • laskulistat jne..
 • Jokaisella käyttäjällä on henkilökohtainen raportointikansio, uusista
 • julkistetuista raporteista lähetetään sähköpostiviesti
 • Vakioraportointi on automatisoitavissa
 • Raportin luvuista voidaan porautua aina tapahtumiin asti
 • Monipuolinen raporttien jatkojalostus