Projektin- ja muutoksenhallinta

Ammattitaidolla toteutettu projektinhallinta tehostaa projektien läpivientiä. Systemaattisen projektinhallinnan avulla varmistetaan, että projektin eri vaiheissa tehdään tehokkaan työskentelyn, muutoksenhallinnan ja riskienhallinnan kannalta keskeisiä tehtäviä, sekä seurataan, että projektin tulokset syntyvät sovitussa aikataulussa. Laadukas projektinhallinta vaikuttaa merkittävästi projektin onnistumiseen.

Projektinhallintamme perustuu Practical Project Steering -metodologiaan (PPS) , jolle ominaista on

  • systemaattinen vaiheittainen etenemismalli
  • määritellyt, konkreettiset tuotokset kaikissa projektin vaiheissa suunnittelusta toteutukseen ja seurantaan,
  • vakiintunut projektien hallintamalli, johon sisältyvät ohjausryhmä, projektiryhmä sekä tarkistuspisteet projektin aloituksesta lopetukseen muutoksenhallinnasta huolehtiminen koko projektin ajan.

 

On ensiarvoisen tärkeää panostaa muutoksenhallintaan jo projektin alusta alkaen, jotta projektin tuottamat uudet käytännöt otetaan organisaatiossa tehokkaasti käyttöön ja kaikki muutokselta odotetut hyödyt saavutetaan. Muutoksenhallinnan tehtäviin kuuluu viestintä kohderyhmille, eri käyttäjäryhmien sitouttaminen, uusien käytäntöjen kouluttaminen, palautteen kerääminen, onnistumisen mittaaminen ja seuranta. Tuemme asiakkaitamme muutoksenhallinnassa tarpeen mukaan – suurimmissa hankkeissa asiakkaamme ovat varanneet Aditron konsultin huolehtimaan omassa organisaationsa muutoksenhallinnasta täyspäiväisesti.