Sovellushallintapalvelut

Aditron sovellustenhallintaosaaminen, -prosessit ja -käytännöt perustuvat pitkäaikaiseen kokemukseemme, ITIL-prosessikehykseen ja muihin hyviin käytäntöihin. Nämä lähtökohdat takaavat, että pystymme tarjoamaan asiakkaillemme alan parhaat palvelut talous- ja henkilöstöhallinnon ratkaisuille. Aditron syvällinen  henkilöstöhallinnon ja palkanlaskennan substanssiosaaminen yhdistettynä tekniseen osaamiseemme tuo asiakkaillemme entistä enemmän etuja.

 

Aditron sovellustenhallintapalvelu koostuu seuraavista palvelukomponenteista:

  • ylläpito ja tuki
  • ennakoiva muutosten kooordinointi ja hallinta
  • muutosten toteutus ja pienkehitystyö
  • tuki projekteille 
  • palvelunhallinta

 

Lisätietoja: myynti@aditro.com tai 020 717 7111