Kaipaatko apua henkilöstö- ja palkkahallinnon palvelukeskuksen kehittämiseen?

Aditrolla on vuosikymmenien kokemus asiakkaidemme henkilöstöhallinnon prosessien ja toimintamallien sekä palvelukeskusten kehittämisestä ja tehostamisesta. Tämän kaiken opitun tuomme nyt myös palvelukeskusasiakkaidemme hyödyksi. Tarjoamme työkaluja sekä uuden palvelukeskuksen perustamiseen että olemassa olevan palvelukeskuksen kehittämiseen. Palvelu sisältää toiminnan ja palkkajärjestelmän auditoinnin sekä valmennuksen johdolle ja esimiehille. Palvelu tarjotaan sekä kokonaispakettina että erillisinä palveluina.

Auditoinnissa hyödynnetään Aditro Analyzer -menetelmää, jolla voidaan nopeasti ja kustannustehokkaasti nostaa esiin kehityskohteita ja ratkaisuehdotuksia joko yksittäisen prosessin tai laajemman kokonaisuuden osalta.
 

KuvaPalvelukeskustoiminnan kehittämiseen tähtäävä valmennus

Valmennuksen tavoitteena on antaa osallistujille yleiskuva tehokkaan palvelukeskustoiminnan kulmakivistä ja näkemys siitä, millä osa-alueilla heidän palvelukeskuksessaan kannattaisi kehitystoimissa edetä ja miten. Koulutuksen kesto on kolme tuntia ja se voi tapahtua joko asiakkaan tai Aditron tiloissa.
 

KuvaPalvelukeskustoiminnan auditointi

Palvelukeskustoiminnan auditoinnin tavoitteena on käydä läpi palvelukeskuksen tuottaman palvelun nykytila, luoda selkeä tavoitetila sekä listata tarvittavat kehittämistoimenpiteet. Lisäksi tavoitteena on luoda realistinen näkemys mm. tehokkuuden kasvattamisesta edellytyksineen.

Auditoinnin lopputuloksena saadaan esille kehittämiskohteet, joiden työstämiseksi voidaan tarvittaessa sopia erillisiä työpajoja.

Tyypillisesti jatkotyöstämistarpeita syntyy palveludokumentaatioon, prosessiin ja organisoitumiseen, muutoksenhallintaan, uuden asiakkuuden käyttöönottoon, järjestelmäympäristöön sekä laadunseurantaan ja hallinnointimalliin liittyen.

Auditointi tapahtuu yhteisessä työpajapäivässä, ja se sisältää etukäteisvalmistelun ja dokumentoinnin.
 

KuvaPalkkajärjestelmän käytön auditointi

Palkkajärjestelmän auditointi tähtää järjestelmän täysipainoiseen hyödyntämiseen. Sen tavoitteena on käydä läpi palkkajärjestelmän käytön nykytila, kartoittaa nykyisen toiminnan manuaaliset, puolimanuaaliset ja tehottomat toiminnot sekä listata tarvittavat toimenpiteet tehokkuuden kasvattamiseksi. Auditoinnin lopputuloksena syntyy siten lista toimenpiteistä palkkajärjestelmän käytön ja palkkaprosessin tehostamiseksi sekä arvio palkkapalvelun materiaaliprosessin tehostumisen suuruudesta.
 

KuvaPalkkajärjestelmäkoulutus

Koulutus tähtää palkkajärjestelmän täysipainoiseen hyödyntämiseen ja on kohdennettu palvelukeskuksen henkilökunnalle. Koulutuksen tavoitteena on saada palkkajärjestelmä tehokkaimpaan mahdolliseen käyttöön kouluttamalla henkilöstölle palkkajärjestelmän tehokkaimmat käyttötavat.

Paras hyöty saavutetaan, kun pohjana käytetään palkkajärjestelmän käytön auditointia, jolloin koulutus kohdentuu täsmälleen haluttuihin kohtiin. Koulutuksen lopputuloksena henkilöstö osaa käyttää palkkajärjestelmää tehokkaimmalla mahdollisella tavalla ja palvelukeskuksen toiminta tehostuu. Koulutus on kohdennettu Aditron palkkajärjestelmille. Aditrolla on pitkät perinteet koulutuksesta. Aditro Akatemia järjestää sekä vakio- että räätälöityjä koulutuksia. 


Lisätietoja Aditron myynti, 020 717 7111, myynti@aditro.com