Aditro Employment & Organisation

 Työsuhteen elinkaaren hallintaan

 

Aditro Employment and Organisation on Aditron HRM Suiten henkilötietojen master-järjestelmä. Sen avulla hallinnoit työsuhteen elinkaarta aina uuden työsuhteen perustamisesta sen päättämiseen, joka integroituu myös organisaation muihin järjestelmiin, kuten esim. palkkajärjestelmään.  Näin varmistetaan tiedon oikeellisuus ja oikea-aikaisuus, kun henkilöstön perustieto tallennetaan vain kerran yhteen paikkaan. Lisäksi voit simuloida organisaatiomuutoksia. Voit hajauttaa henkilömuutosten tekemisen laajemmalle organisaatioon. Jokaiselle roolille, työntekijälle, esimiehelle ja HR:lle, on oma käyttöliittymä. 

Keskeinen sisältö:

 • Työsuhteen elinkaaren hallinta
 • Uudet työsuhteet
 • Työsuhdemuutokset
 • Työsuhteen päättyminen ja uudelleenpalkkaus
 • Työntekijätietojen hallinta
 • Pääsy työntekijätietojen katseluun ja ylläpitoon
 • Organisaation sisäisten henkilö- ja osoitetietojen hallinta
 • Master tietojärjestelmä kaikelle henkilöstöhallintoon ja organisaatioon liittyvälle tiedolle
 • Hyväksymisketjujen hallinta
 • Käyttöoikeuksien ja katseluoikeuksien hallinta
 • Työntekijöiden liittäminen organisaatioon
 • Organisaatiomuutosten hallinta
 • Nykytilanteen kuvaaminen
 • Simuloi ja keskustele uudenlaisista organisaatiomalleista
 • Päätöksenteko ja toimeenpano (tiedot muihin järjestelmiin)

Hyödyt:

 • Tiedon oikeellisuuden ja oikea-aikaisuuden varmistaminen.
 • Vähemmän ylläpitotyötä
 • Master tietojen hallinta ja suora integroituminen muihin järjestelmiin
 • Henkilömuutosten tekemisen hajauttaminen laajemmalle organisaatioon
 • Työsuhteiden elinkaaren hallitseminen
 • Yksinkertaistaa organisaatiomuutokset ja hyväksymisketjun muutoksen simulaatioiden avulla